The Ridge
 

anadarko / oklahoma

The Ridge

Oakridge Ministries

 
 
DSC01444.JPG
 

From Anadarko: Travel 2.5 miles west on Hwy 9 toward Apache and Ft. Cobb.